Λεπτομερειες

Συμμετοχή: Ομάδες χωρίς ηλικιακό όριο δηλώνουν συμμετοχή και δημιουργούν ομάδες των 3-5 ατόμων. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στην αρχή της πρώτης μέρας των δραστηριοτήτων καθώς και στο τέλος της δεύτερης ημέρας των δράσεων.

Περιγραφή: Μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα πρέπει να συλλέξουν από την ακτή σκουπίδια, να τα τοποθετήσουν σε σάκους και να τα παρουσιάσουν στους κριτές. Το παιχνίδι διεξάγεται με επίβλεψη, ώστε τα παιδιά να μην απομακρυνθούν από τον οριοθετημένο χώρο. Οι κριτές – γραμματεία μετρούν τα σκουπίδια που τους παραδίδονται και καταγράφουν την ομάδα των παιδιών.

Στόχος: Μέσα από το παιχνίδι αυτό θα βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν την ευθύνη και την αγάπη για τον οικότοπο της παραλίας.

Νικητές: Η ομάδα που θα συλλέξει τα περισσότερα σκουπίδια.

Image