Λεπτομερειες

Συμμετοχή: Παιδιά 6-12 ετών σε μικτές ηλικιακά και σε φύλλο ομάδες δηλώνουν συμμετοχή και δημιουργούν ομάδες των 3-5 ατόμων.

Περιγραφή: Μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα πρέπει να συλλέξουν από την ακτή κοχύλια ή πέτρες σε διάφορα σχήματα και να τα διακοσμήσουν ζωγραφίζοντας πάνω σε αυτά συνεργαζόμενα ή ατομικά καθώς και να παρουσιάσουν διάφορες ιδέες για την χρήση τους. Καθορίζεται ο χώρος της εργασίας τους ώστε να μη ενοχλούν τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Όταν τελειώσει ο χρόνος πρέπει να παραδώσουν τις δημιουργίες στους κριτές οι οποίοι τις καταγράφουν, τις φωτογραφίζουν, τις αξιολογούν και τους τις επιστρέφουν ως αναμνηστικά.

Στόχος: Μέσα από το παιχνίδι αυτό θα τους δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά και την αγάπη τους για το φυσικό περιβάλλον της ακτογραμμής, να εμπνευστούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά όρια.

Νικητές: Η ομάδα που θα παρουσιάσει τις περισσότερες αξιόλογες δημιουργίες.

Image